Vol 17 No 1 (2011)

Published: 2011-04-13

Articles

Dispute resolution aided tool for construction projects in Egypt / Ginčų sprendimo pagalbos priemonė statybos projektams Egipte

Mohamed Marzouk, Lobna El-Mesteckawi, Moheeb El-Said
Abstract 317 | PDF Downloads 295 | DOI

Page 63-71

Heat exchange in the surface of lightweight steel roof coatings / Šilumos mainai plieninių vėdinamų stogų dangų paviršiuose

Karolis Banionis, Vytautas Stankevičius, Edmundas Monstvilas
Abstract 249 | PDF Downloads 128 | DOI

Page 88-97

A model for strength and strain analysis of steel fiber reinforced concrete / Betono, armuoto plienine dispersine armatura, stiprio ir deformaciju apskaiciavimo modelis

Gediminas Marciukaitis, Remigijus Šalna, Bronius Jonaitis, Juozas Valivonis
Abstract 238 | PDF Downloads 151 | DOI

Page 137-145