Vol 7 No 3 (2001)

Published: 2001-06-30

Articles

Control of process of building geometry design/Pastatų geometrijos projektavimo proceso valdymas

Lionginas Čiupaila, Ryte Žiūrienė
Abstract 230 | PDF Downloads 106 | DOI

Page 184-190

Usability of lithuanian fusible clay for sintered ceramics/Lietuvos teritorijoje esančių lengvai lydžių molių tinkamumas statybinei sukepusiajai keramikai

Ramunė Žurauskienė, Romualdas Mačiulaitis, Fabijonas Petrikaitis
Abstract 232 | PDF Downloads 135 | DOI

Page 191-196

Valuation of alternatives in no definite circumstances/Alternatyvų vertinimas neapibrėžtumo sąlygomis

Paulius Gaučas, Edmundas Kazimieras Zavadskas
Abstract 304 | PDF Downloads 131 | DOI

Page 231-237

Page 238-246

Analysis of fires and rescue work in Lithuania/Gaisrų ir gelbėjimo darbų Lietuvoje analizė

Petras Čyras, Mecislavas Griškevičius
Abstract 275 | PDF Downloads 135 | DOI

Page 254-261