Vol 6 No 3 (2000)

Published: 2000-06-30

Articles

Stability of axially loaded tapered columns/Centriškai gniuždomų trapecinių kolonų stabilumas

Vaidotas Špalas, Audronis Kazimieras Kvedaras
Abstract 305 | PDF Downloads 118 | DOI

Page 158-161

Reinforcement influence on non-autoclave foam cement concrete strength characteristics/Armavimo įtaka putų cementbetonio stiprumo charakteristikoms

Marijonas Sinica, Antanas Dudik, Alexander Laukaitis, Georgij Sezeman
Abstract 211 | PDF Downloads 117 | DOI

Page 169-174

Multiple criteria analysis of a dwelling life cycle/Vienbučių gyvenamųjų namų gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė

Nerija Kvederytė, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Artūras Kaklauskas
Abstract 297 | PDF Downloads 123 | DOI

Page 179-192