Vol 5 No 2 (1999)

Published: 1999-04-30

Articles

Finite elements for modelling beams affected by a distributed load

Stanislovas Kalanta
Abstract 190 | PDF Downloads 114 | DOI

Page 91-99

The forms of water connection in silicate compounds and building materials/Vandens ryšio formos silikatiniuose junginiuose ir statybinėse medžiagose

Kęstutis Sasnauskas, Henrikas Elzbutas, Danutė Palubinskaitė
Abstract 179 | PDF Downloads 101 | DOI

Page 100-107

Influence of clayey soil structure on its modulus of stiffness

Antanas Alikonis
Abstract 201 | PDF Downloads 113 | DOI

Page 108-115

Development of rational model for lithuanian construction industry/Lietuvos racionalios statybos šakos modelio kūrimas

Edmundas K. Zavadskas, Aleksandras V. Rutkauskas
Abstract 193 | PDF Downloads 109 | DOI

Page 123-134

The analysis of fires and rescue operations in Lithuania/Gaisringumo ir gelbėjimo darbų Lietuvoje analizė

Petras Čyras, Mečislavas Griškevičius, Artūras Jaras
Abstract 220 | PDF Downloads 114 | DOI

Page 141-147