Vol 5 No 4 (1999)

Published: 1999-08-31

Articles

Neural network material modelling/Medžiagų neuroninių tinklų fizikiniai modeliai

Jamshid Ghaboussi, Xiping Wu, Gintaras Kaklauskas
Abstract 245 | PDF Downloads 115 | DOI

Page 250-257

Deflection estimates of reinforced concrete beams by different methods/Gelžbetoninių sijų įlinkiių vertinimas įvairiais metodais

Gintaris Kaklauskas, Darius Bačinskas, Rimantas Šitnkus
Abstract 253 | PDF Downloads 104 | DOI

Page 258-264

Page 265-271

Property valuation by multiple criteria methods/Nekilnojamojo turto vertinimas daugiakriteriniu metodu

Vida Malienė, Edmundas K. Zavadskas, Artūras Kaklauskas, Saulius Raslanas
Abstract 194 | PDF Downloads 101 | DOI

Page 272-284