Vol 2 No 7 (1996)

Published: 1996-09-30

Articles

The problems of limit load analysis and optimization using equilibrium finite elements

Stanislovas Kalanta
Abstract 189 | PDF Downloads 104 | DOI

Page 13-23

A new retarding agent of building gypsum hardening/Naujas statybinio gipso kietėjimo lėtiklis

Algimantas Kazragis, Glntaras Marčiukaitis, Gediminas Jurkėnas
Abstract 198 | PDF Downloads 101 | DOI

Page 30-32

A water-repelling investigation of 300–450 kg/m3 density porous silicate concrete

Antanas Laukaitis, Aleksandr Dudik
Abstract 190 | PDF Downloads 104 | DOI

Page 33-40

Investigation into low density porous concrete penetrability by air/Mažo tankio akytojo betono oro laidumo tyrimai

Antanas Laukaitis, Laima J. Kunskaitė
Abstract 209 | PDF Downloads 119 | DOI

Page 41-45

Influence of structural state of SiO2 minerals on aggregate reactivity/SiO2 mineralų struktūrinęs būsenos įtaka užpildų reaktyvumui

Algirdas Gumuliauskas, Artūras Navickas, Arminas Štuopys
Abstract 270 | PDF Downloads 116 | DOI

Page 46-53

Development of Vilnius street network/Vilniaus gatvių tinklo formavimas

Pranciškus Juškevičius
Abstract 180 | PDF Downloads 102 | DOI

Page 54-59